Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 02 fyzika Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 02 fyzika

#24296
Matěj Gajdoš
Host

Vážená poroto,

>Jaké další modely se používají při studiu >srážek atomových jader a jaké
>výhody a nevýhody vůči nim má Glauberův model?

V případě modelování vysokoenergetických srážek těžkých iontů se používá skoro vždy Glauberův model. Existuje ale spousta modifikací. Například lze modelovat trajektorie křivkami, což je vhodné pro popis srážek o nižších energiích, kde nelze zanedbat Coulombovu sílu. Také lze použít jiná rozdělení pro výpočet multiplicity, ačkoliv Poissonovo rozdělení je nejčastější. Určitě existují i jiné modely pro zisk jiných veličin, ale pro projekty jako je STAR a ALICE je Glauberův model standard.

>K jakým konkrétním experimentálním předpovědím >mohou vést výsledky
>výpočtů založených na vašich modelech?

To hlavní jsem zmiňoval už v práci, jedná se tedy o určení tříd centrality a neměřitelných veličin, jako je srážkový parametr. Ve videu jsem zmiňoval, že při centrálních srážkách vzniká kvark-gluonové plasma a že jeho vznik je hlavní motivace těchto experimentů. Existence tohoto plasmatu se ostatně ověřila mimo jiné díky Glauberově modelování. Podle teorie se předpokládá, že vznik kvark-gluonového plasmatu bude doprovázen zvýšenou produkcí podivných částic (jako jsou kaony). Přiřazením tříd centrality ke srážkám na urychlovačích se opravdu ukázal nárůst produkce podivných srážek pro centrální srážky – tedy u těch, kde se opravdu kvark-gluonové plasma očekává.