Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 02 fyzika Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 02 fyzika

#24292
Radek Novotný
Host

Odpověď na otázku:

Radek Novotný
Rameno pro hendikepované řidiče a spolujezdce
VOŠ a SPŠ Žďár n. Sázavou
Otázky poroty:
Mohou se při použití ramena otevírat zadní dveře? Může auto vybavené tímto ramenem jezdit v běžném silničním provozu (homologace)?

Dobrý den,
co se týče zadních dveří automobilu tak ty lze otevírat, ačkoliv je nelze otevírat v plném rozsahu, protože rameno zasahuje do dveří pouze částečně a je připojeno v úrovni středního sloupku automobilu a mezi ramenem a dveřmi je volný prostor, který umožní částečné otevírání zadních dveří.

Druhá část otázky je však poněkud komplikovanější. Abych byl upřímný tak k fungování v provozu má projekt ještě dlouhou cestu. Než bude možné ho začít používat je nutné zajistit mnoho testů, jak zmiňujete „homologaci“ a v neposlední řadě tzv. crash test, který by ukázal jak se bude rameno chovat při autonehodě, aby nedošlo ke zranění pasažérů automobilu. A mnoho dalšího tak, aby splňoval bezpečnostní kritéria Evropské unie (které jsou dle mého názoru nejpřísnější, takže pokud by byly splněny, mohlo by se zařízení provozovat takřka po celém světě). K tomu by však bylo zapotřebí kapitálu, díky kterému by se mohlo vytvořit několik prototypů a provést testy. Také by díky tomu mohlo být rameno upraveno do co nejlepšího a nejvýhodnějšího tvaru.
Nyní však pracuji na zlepšení celého systému který by oba problémy vyřešil. Snažím se konstrukci upravit takovým způsobem, aby ji bylo možné pro přepravu, za pomoci kloubů, složit na střechu automobilu, tak aby nepřečnívala přes automobil a zároveň byla co nejjednodušší co se týče obsluhy. V případě že by se mi toto podařilo, zmizel by problém s otvíráním dveří, i problém s homologací a provozem na pozemních komunikacích.
Zajisté zde vyvstává otázka proč jsem toto řešení nepoužil již teď. Je to z toho důvodu, že jsem chtěl prvotně vytvořit prototyp a ten dále zdokonalovat. Dalším z důvodů je, že mne toto řešení napadlo, až při konečné fázi mého projektu, tak jak ho nyní můžete vidět. Také je toto řešení velmi konstrukčně náročné a moje konstruktérské zkušenosti nejsou příliš velké. Také z tohoto důvodu mám v plánu se celému řešení věnovat i v rámci studia na vysoké škole.