Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 06 zdravotnictví Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 06 zdravotnictví

#24289
Natálie Dastychová
Host

Jak jste zjistila, že problematikou, kterou řešíte ve své práci, se doposud žádné odborné pracoviště nezabývalo?

Před zahájením našeho výzkumu jsme procházeli odborné texty, které pojednávaly o atopické dermatitidě a genu MDR1.
Žádný z těchto odborných textů se problematikou, kterou jsme si nakonec vybrali k výzkumu, nezabýval. Odborné texty jsme hledali na věrohodných internetových stránkách, v odborných časopisech a odborné literatuře. Použita byla ku příkladu stránka PubMed, na které je možno nalézt mnoho biomedicínských odborných článků.

Prací, které se zabývají genetickou predispozicí pro atopickou dermatitidu, jsme našli nemalé množství. Často volenými geny k výzkumu v souvislosti s atopickou dermatitidou jsou geny pro filagrin, lorikrin, eotaxin a geny ovlivňující hlavní histokompatabilní komplex.

Samotný gen MDR1 je v odborných pracích zkoumán zejména z hlediska své důležitosti při účasti na transportu léčiv.