Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 15 teorie kultury, umění a umělecké tvorby Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 15 teorie kultury, umění a umělecké tvorby

#24283
Jan Panáček
Host

Profesionální historik X profesionální spisovatel
Historik se snaží o vylíčení významných událostí, podle konkrétního hodnotícího měřítka tak, aby jeho výklad byl co nejméně subjektivní. Jde po poznání společenského, kulturního a hospodářského života v jednotlivých obdobích dějin, jde mu o souvislosti.
Spisovatel narozdíl od historika zapojuje subjektivní prvky. A to k uměleckému dotváření skutečnosti. Historik bádá po faktech, spisovatel však vytváří umělecký obraz minulosti, tudíž něco může být určitým způsobem přikrášleno. Ovšem Vančura byl historiky za svůj díl práce pochválen, neboť intuitivně vytvořil historicky správné příhody a detaily i přesto, že takové podklady mu historikové nedali.