Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 15 teorie kultury, umění a umělecké tvorby Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 15 teorie kultury, umění a umělecké tvorby

#24280
Natálie Klaudie Koscelanská
Host

– Vančurovu propagaci lidovosti spatřuji v jeho snaze zachycení dějin s důrazem na lid, který drží národ pohromadě. V díle se věnuje jednak velkým postavám historie, které zobrazuje z jejich lidové stránky (možná bych v tomto rysu i viděla podobnost s německým měšťanským dramatem Friedricha Schillera, např. ve hře Marie Stuartovna), ale především se v jeho díle vyskytují i prostí lidé, kteří zde mají nemalou roli. Oni jsou ti, kdo udržují pospolitost napříč historií.

Vančurova historická próza je oproti jiným plná básnických obrazů a lyričnosti, při tom ale zároveň historicky (většinou) přesná. V tom vidím jeho největší přínos – spojení těchto dvou pohledů či metod. Dokázal umělecky zachytit a doplnit historická fakta.

Vančura řadíme k avantgardně, takže celé jeho dílo tíhne spíše k levici z politického hlediska, bohužel jsme se na hledání konkrétních stop ideologie při analýze nezaměřovali a nic, co by nás z tohoto hlediska vyloženě zarazilo si nevzpomínáme.

– Strojopisy Milady Součkové byly zařazeny především jako důkazní materiál a podložení našeho tvrzení, že Milada Součková s Vančurou na první kapitole Obrazů spolupracovala, navzdory Blahynkově nevědomosti.

Co se týče postavy Kosmy, tak si osobně myslím, že pravda bude někde uprostřed. Vančura Kosmu považoval za svého předchůdce, neboť tvořili podobným stylem, a možná i inspiraci. Nicméně tuto kapitolu Vančura psal na základě velmi mála historickým pramenů, takže je pravděpodobné, že vložil část sebe do postavy Kosmy do míst, která po práci historika zůstala prázdná. Spisovatel narozdíl od historiků je schopný doplnit tyhle prázdné mezery svým uměleckým viděním a schopností vcítit se do postav. A když se Vančura cítil být určitým způsobem s Kosmou spojen, doplnil tato bílá místa sebou samým.