Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 04 biologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 04 biologie

#24278
Ema Grofová
Host

1. Faktory nebyly izolovány přímo z myší, byly získány zvýšenou expresí genů pro FGF v Escherichia coli a následnou purifikací vzniklých proteinů. Tímto jsem se ale v práci nezabývala, používala jsem již připravené faktory. Všechny použité faktory však byly tzv. wild type, tedy takové, jak se vyskytují v běžném organismu (nikoli stabilizované).

2. K výpočtu velikosti organoidů jsem využila program ImageJ, kde se tato možnost nabízela. Vzhledem k velkému počtu měřených organoidů by bylo pozdější přepočítávání na skutečné jednotky časově mírně náročnější. Navíc předmětem výzkumu bylo spíše porovnat výslednou velikost organoidů s počátkem kultivace a také porovnat velikost organoidů v médiích s přidanými faktory vůči velikosti organoidů v bazálním médiu. Více než skutečná velikost mě tedy zajímala změna velikosti. Nicméně samozřejmě by bylo možné toto všechno provést i po přepočítání na skutečnou velikost. V takovém případě bych pomocí známé vzdálenosti (měřítka) určila vztah mezi pixely a skutečnými jednotkami (vhodné by byly mikrometry) a v Excelu všechny naměřené hodnoty převedla na skutečné jednotky.

3. Jde o paraformaldehyd, respektive zde byl použit 4% roztok paraformaldehydu v PBS (fyziologický roztok, vodný roztok několika druhů solí).