Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 15 teorie kultury, umění a umělecké tvorby Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 15 teorie kultury, umění a umělecké tvorby

#24272
Kateřina Mrázková
Host

Vážená poroto,

dovolte mi v několika následujících řádcích odpovědět na Vaše dotazy, za které děkuji.

1) Jedním z možných vysvětlení může být to, že Gustav Reiter byl ve spojení s židovskou komunitou. Tuto teorii nemohu potvrdit jinak než vysvětlením, že část naší rodiny z tatínkovy strany byla židovského původu a obraz se dostal do pradědečkových rukou darem prostřednictvím jedné z takových komunit. Na samotném obrazu, který je z roku 1922, je vyobrazena Staronová synagoga, což by tematicky odpovídalo. Tím pádem mohlo v průběhu okupace a druhé světové války dojít ke zmizení informací o jeho dílu i jeho životě.

2) Má-li člověk zájem o konzervování a restaurování památek, je nutné se řídit zákonem o státní památkové péči a jeho dodatky. Ten stanovuje, že pro každou takovou činnost prováděnou na zapsaných památkách je nutné mít licenci. O ni lze zažádat na Ministerstvu kultury.
Zájemce sám zasílá písemnou žádost přímo na ministerstvo. Nedílnou součástí žádosti je uvedení požadovaného rozsahu specializace v oboru podle přílohy k výše uvedenému zákonu. Dále je nutné vyplnit dotazník spolu s chronologickým přehledem již provedených ko-re činností (na objektech, které NEJSOU zapsány jako památky). Druhuo částí je přiložení ověřených kopií o vzdělání a praxi. V určitých oborech, jako je např. ko-re činnost prováděná na obrazech či sochách, je nutné mít dokončené vysokoškolské studium v oboru (uznává se více variant, viz oficiální stránky MK). Na závěr je třeba doložit alespoň tři kompletní a odborné restaurátorské zprávy o již dříve provedených ko-re činnostech. Nejméně jedna ze zpráv o restaurování objektu nesmí být starší dvou let.

Rozsah stanoví konzervátor-restaurátor při podávání žádosti. Řídí se přílohou č.1 zákona o státní památkové péči, tzv. třídníkem specializací restaurátoských prací.

Seznam držitelů licencí vede Ministerstvo kultury a je veřejně přístupný.

Doufám, že jsem zvládla na vše v pořádku odpovědět.
Ještě jednou moc děkuji a přeji pěkný víkend,
Mrázková