Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 16 historie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 16 historie

#24264
Lucie Smolková
Host

Odpověď pro pana Mgr. Miroslava Jirečka, Ph.D.

Dobrý den pane doktore, jsem rovněž ráda, že jste se mou prací zabýval. Taktéž Vám děkuji za Vaše vyjádření ohledně využití alternativního přístupu k bádání, protože se jednalo (z mé strany) o „nejistý experiment“, neboť to není až tak frekventovaný přístup v odborné literatuře.

Nyní však k hlavnímu bodu: teorie opakování dějin
Předem ale vyjadřuji srdečný dík, za Váš pohled, protože jsem si uvědomila možnost „odlišného pochopení“ na základě mého textu, který dosti často hýří všemožnými symbolikami a „utajenými“ odkazy. A poznamenávám, že Vaše poznatky a rady si beru k srdci.

Teď už ale k tématu:
Tento „příběh“ má primárně sloužit jako poznání o (pro většinu světa, vyjma USA) téměř neznámé sekty. Mým úhlavním zaměřením nebylo na tom založiti celou teorii. Chtěla jsem „pouze“ ukázat podobnost v dějinách na příkladu, protože zastávám stanovisko, že v dnešní, moderní technologií předymenzované, době se na historii zapomíná. Převaha „mladší generace“ to vidí jako předmět: Naučit se-> napsat test-> zapomenout
Souhlasím s Vámi, tato samotná látka nemůže být jediná, aby mohla vzniknout kompletní a nevyvratitelná teorie, ale co je dnes nevyvratitelné…Každopádně toto téma jsem chtěla (v souvislosti teorií o běžnosti opakování) uvést jako možný důkaz (jeden z příkladů) toho, že ta souvislost existuje, nikoliv: „Na tomto příběhu to stačí postavit“.
Skládání fakt je sice různé, avšak opět se jednalo o uvedení příkladů. Soustředím se na podobnost, proto si vybírám „aktéry“ z historie, kteří jsou (jako zde) podobni Jimu Jonesovi. Jsem si vědoma, že každý nebyl stejný. Uvědomuji si, že to bylo psáno v kontextu, který připomíná „nepodloženou či až bulvární“ obecnost. Ale nebylo to rozhodně tak myšleno. Mým záměrem bylo uvést podobný příklad z historie, ne vytvořit nevyvratitelnou doktrínu. Cíl bylo přivést k zamyšlení, ne urputně „předhazovati“.

A ohledně dokázání „mé“ pravdy. Každý se snaží uhájit své stanovisko, svůj názor. To už je ta vlastnost člověčí. Já se v práci několikráte zmiňuji o tom, že mé názory jsou zcela subjektivní, netvrdím o nich „nevyvratitelnost“. Jsem možná typ člověka, který razantněji přistupuje k obhajování svého názoru, ale jak se říká: „jít přes mrtvoly“- to opravdu u tohoto tématu nehrozí. V otázce náboženství by to bylo zajisté složitější.
Já nechci za každou cenu dokázat, že mám pravdu, jsem člověk, mohu se mýlit. Uznávám jiný názor a jsem přesvědčena, že pokaždé může přijít někdo, kdo názor vyvrátí. Proto prosím neberte mé stanoviska jako „mojí nevyvratitelnou pravdu“, ale jako můj subjektivní názor, protože dle mého soudu: „Nic není objektivní. Objektivnost je shoda několika subjektiv. Vše co bylo vytvořeno lidskou bytostí, není objektivní“ =opětovně můj názor, mé stanovisko. Nevnucuji a respektuji názor ostatních.

Co přinesla má práce nového?
Z mého pohledu hlavně sjednocení a vyvrácení některých poznatků. Například se ve většině hromadných zdrojů (jako je například Wikipedie, publicistické portály) je uváděno, že v Jonestownu zemřelo okolo 900-990 lidí. Každopádně se mi podařilo zjistit ze zápisů institutu, že se jednalo o zcela jiný počet. A to konkrétně 1182, což je dozajista velký rozdíl. Dále jsem mohla „subjektivně“ potvrdit, že využití starších filosofických teorií je možné stále využívat. Zde jsem se odrážela od poznání, že historie je v podstatě disciplína filosofická, tak proč ji vynechávat.
Nejpodstatnější cíl se však věnuje převedení této látky do jazyka i prostředí českého, protože existence literatury ohledně této tragické události je v nedohlednu. Pouhá existence článků a příspěvku Wikipedie, nemá přeci šanci tuto událost dostat do širšího povědomí. Mým snem je proto udělat mnohem delší verzi, kde se pokusím i o spojení s institutem a například i s panem Rhodesem (ten tu událost přežil), abych poskytla do českého prostředí možný pramen poznání, který by mohl najít uplatnění. Protože v době, kdy se objevuje více a více dezinformací a sporů se sektami (viz. Mormoni, Svědci Jehovovi,…), není na místě přinést dosud (pro naše prostředí) „neznámé“ informace. Neříkám, že to bude něco převratného, ale myslím, že by to mohlo býti užitečné.

Na závěr bych Vám ráda poděkovala za Vaše rady a připomínky, které mi umožní lepší připravenost do dalšího bádání. Zúročím je. Byla to pro mě nezapomenutelná zkušenost, v dobrém slova smyslu.
Tím Vám srdečně děkuji
Se srdečným pozdravem
Lucie Smolková