Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 07 zemědělství, potravinářství, … Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 07 zemědělství, potravinářství, …

#24258
Barbora Bukovinová
Host

Dobrý den, velice děkuji za dotazy.

1. Ano, sama si uvědomuji, že popis jednotlivých případů by byl mnohem vhodnější a zajímavější. Přiznám se, že volba dotazníku souvisela s mými časovými možnostmi a také s tím, že v předchozím školním roce jsem neměla v úmyslu jít s touto prací do SOČ. Když tedy tato situace nastala v letošním školním roce, již nebylo mnoho času na rozvíjení práce, proto její jádro zůstalo téměř nepozměněno (až na nějaké formální věci) a to také z toho důvodu, že jsem měla rozepsanou již práci jinou (u nás na škole se píší ročníkové práce dva rokz po sobě, v sextě a v septimě). A za druhé, v určité fázi psaní práce jsem se již nestýkala s MVDr. Šárkou Krisovou, Ph. D., tudíž si myslím, že kazuistika v tomto případě by možná nebyla dotažená do konce a do detailu tak, jak bych si to já představovala. Navíc, moje znalosti o onemocnění jsou dle mého názoru ještě pořád základní (stejně tak předkládám tuto práci chovatelům a ošetřovatelům koní – najdou zde základní informace) a nebylo by na místě, abych se v takových věcech bez odborného dozoru a vedení „šťourala“ a vyvozovala z toho třeba nesprávné závěry. Moje maximum byl popis těch dvou koní (Pernod, Brian Dear Lynx) a již v tomto případě jsem váhala, zda se mám vůbec do něčeho takového pouštět. Nicméně, děkuji za tip, rozhodně je to jedno z možných budoucích rozšíření práce.

2. Sama jsem se nikdy nesetkala s někým, kdo by alternativní medicíny využíval, tudíž nemohu posoudit její účinnost. V ČR je málo veterinárních lékařů (zda-li pak vůbec?), kteří by se alternativní medicínou zabývali. Asi nejvýraznější představitel alternativních postupů v léčbě ERU, Ing. Tomáš Sychra, navíc sám ani veterinárním lékařem není a pro mě je velice důležité, aby člověk, který mi má léčit koně, o tom zvířeti taky něco věděl. Takže už z tohoto důvodu se k alternativní medicíně v případě léčby ERU úplně nepřikláním. Myslím si, že takový postup v léčbě ERU je ještě „v plenkách“ a já mám ráda, když jsou postupy alespoň trochu ověřené. Za mě tedy alternativní léčba při ERU rozhodně nevítězí, zůstala bych u tradičních, konzervativních metod. Co se ale práce týče, je dobré tuto metodu zmínit, protože může existovat řada chovatelů, kteří budou mít jiný názor než já.

3. Vídíte! A narážíme na mou nekvalifikovanost a získané (pouze) základní znalosti! To je o čem jsem psala v bodě 1 … Nejsem veterinář, ani biolog, takže zkusím použít internet a něčemu novému se naučit 🙂
Takže správně by to mohlo být: „Leptospira grippotyphosa, Leptospira Icterphaemorrhagie, Leptospira canicola, Leptospira
serjoe hardjo, Toxoplasma gondii, Brucella, Salmonella, Streptococcus, Escherichia coli, Rhodococcus equi, Borrelia.“ Nepsrávně jsem uvedla samostatně Leptospiru a její druhy jsem považovala za jiné bakterie. Teď jsem zase o něco chytřejší 🙂 Děkuji za připomínku!