Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 12 tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 12 tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

#24250
Jakub Vlk
Host

1)Zdroj používaných dat je radilní hydrodynamické čerpadlo, také nazýváno odstředivé. Konkrétní stroj jako zdroj dat používaný nebyl, vycházel jsem z odoborných podkladů, schématických náčrtů a výkresů uvedených v odborné literatuře.

2)Materiál hřídele je ocel běžných jakostí třídy 11. Konkrétně materiál 11 110, neboli automatová ocel, která je určená pro obrábění na rychlořezných automatech. Dovolenou pevnost v krutu jsem volil ze strojnických tabulek 40 MPa.

3)Postupy jsem čerpal jak ze svých vlastních znalostí, které jsem získal při studiu, tak z učebnice pro střední školy strojního zaměření, konkrétně z učebnice „Stavba a provoz strojů IV: konstrukční uspořádání, provoz a údržba“, která byla vydána v roce 1982 a jejímiž autory jsou Vlastimil Skopal, Mojmír Hofírek a Jindřich Adámek.

4)Jedním z mých cílů bylo dosáhnout dobré přenosnoti a lehké konstrukce, proto jsem zvolil jako pohon čerpadla akumulátorový šroubovák, který je lehce odpojitelný. Vypočtený výkon 17,97 W slouží tedy spíše jako kontrola, zda výkon akumulátorového šroubováku je pro pohon dostatečný. To, že je pohonná jednotka předimenzovaná ale nemá vliv na funkci čerpadla, důležité jsou vykonané otáčky za minutu, které akumulátorový šroubovák splňuje.