Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 10 elektrotechnika, elektronika a telekomunikace Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 10 elektrotechnika, elektronika a telekomunikace

#24239
Jan Šlehofer
Host

Dobrý den,

1)
Ano vyhodnocoval, a i přes LC filtr je při pásmu 20M relativně značné, avšak nejvíce rušení analogové části bylo způsobeno nikoliv zvlněním napájecích větví, ale elektromagnetickým rušením právě ze modulu zdroje.
Proto pro další iteraci modulu zdroje mám v plánu využití enable pinů u spínaných regulátorů a zdroj doplnit o kapacitní baterii.
Takto bude možné zdroj po dobu vzorkování (pár ms) vypnout a obvody provozovat z prakticky nejčistšího napětí v kondenzátorech, tímto člověk eliminuje vliv jak zvlnění napětí zdroje tak i jeho elmag. rušení na vzorkovaný signál.
S tímto postupem jsem se během svého vývoje zabýval bohužel až po dodání desek a jeho dodatečná implementace bez nové desky by dle mého názoru již nebyla patřičná.
Toto považuji za prioritní revizi pro verzi 2.0 .

2)
Využíval jsem školní laboratoře měření, přesné typy přístrojů si již nepamatuji, pro většinu měření jsem využil 12 bit digitální osciloskop Rhode & Schwartz s omezením pásma na 20M (hlavně pro měření šumu), dále 6,5 místný volt/ampér metr s funkcí THD, myslím že HP.
Lituji, že jsem se samotnému změření/ověření v protokolu práce z časových důvodů více nevěnoval, jedná se nepochyb o velmi důležitou operaci obzvláště u měřícího přístroje.

3)
Jak jsem již uvedl v odpovědi na otázku 1), dosavadně je v přístroji modul zdroje poměrně silným zdrojem elmag. rušení, proto se nabízí i řešení uvedené v odpovědi 1), avšak přístroj může trpit dále i externími zdroji rušení, či zdroji rušení v napájecí větvi, např. nevhodný napájecí adaptér. Baterie je nejvhodnější.