Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 09 strojírenství, hutnictví a doprava Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 09 strojírenství, hutnictví a doprava

#24170
Martin Řezáč
Host

Automatické vedení vlaku
Michal Trs
Neměla by být práce zařazena spíše jako učební pomůcka?
Jaký je praktický význam této práce (ve smyslu praktického využití)?
co je tam Váš přínos – pohled na danou problematiku?
Na str. 4 uvádíte, že s pomocí 8 permanentních magnetů je možné složit více než 30 000 kombinací kódu. Popište jak.