Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 09 strojírenství, hutnictví a doprava Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 09 strojírenství, hutnictví a doprava

#24160
Martin Řezáč
Host

Konstrukce raketových motorů na kapalné pohonné látky
Jakub Svoboda
jaké reálné výsledky jste dosáhl, kromě simulace?
na str. 43 uvádíte, že “vstřikovač pro okysličovadlo má vnitřní průměr 1,2 mm a vstřikovač pro palivo vnitřní průměr 2 mm”. Jak jste k těmto rozměrům dospěl?
Na str. 45 uvádíte, že “Pro provedení simulace byla pro zjednodušení výpočtů aproximována směs plynů na mix dvou plynů, a to oxidu uhličitého a vodní páry. ”. Proč byla zvolena tato kombinace, odhadněte rozdíly mezi výsledky s těmito látkami ve srovnání s realitou.
Víte jaké palivo používají rakety od spaceX?