Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 11 stavebnictví, architektura a design interiérů Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 11 stavebnictví, architektura a design interiérů

#24137
Oldřich Sucharda
Host

8) Práce: Návrh multifunkčního centra u retenční nádrže v Brně-Medlánkách
Studentka Veronika Pivničková
Prezentace:
https://youtu.be/tanPPulRpXM

Dotazy k práci:
A) Byl při návrhu novostavby brán v potaz její případný vliv (překážka) na plnění funkce retenční nádrže?
B) Máte v plánu seznámit vedení města nebo jiného potenciálního investora s vaším návrhem? Pro kolik návštěvníků je centrum navrženo? Jaké jsou předpokládané investiční náklady? Je možno objekt dle současné legislativy realizovat? Jaký je hlavní dokument, který byste kontrolovala, abyste zjistila zda-li je vůbec možné tento objekt realizovat?
C) Jak bude řešeno zásobování objektu a parkování v jeho okolí? Kdo by měl být provozovatelem objektu? Jak je řešen bezbariérový přistup?