Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 10 elektrotechnika, elektronika a telekomunikace Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 10 elektrotechnika, elektronika a telekomunikace

#24126
tomas
Správce

Navržené řešení jistě vylepšilo původní konstrukci, do budoucna bych využil potenciál, který použitý mikrokontroler má a implementoval složitější řízení a indikaci. Použité Arduino má dostatek výkonu i vstupů a výstupů (jejichž počet lze rozšířit použitím dalších logických obvodů nebo I/O expanderů) na to, aby s ním bylo možné realizovat plně autonomní systém bez nutnosti ručního řízení všech přestavníků.

1) Vycházel jste při vývoji i z jiných zdrojů, než jediného uvedeného v práci?
2) Jsou použité IR senzory citlivé na okolní osvětlení? Vysvětlete, jak byste problém s okolním osvětlením vyřešil úpravou jejich elektroniky (bez IR filtru a použití jiných mechanických stínících prvků)
3) Bylo při vývoji nutné použití Arduina? Jakým jiným elektronickým zapojením byste mohl jeho funkci nahradit?
4) Jaký typ senzoru a proč byste použil (senzory umístěné na vlacích), pokud byste chtěl detekovat hrozící kolizi dvou modelů vlaků?
5) Bylo by možné provést ovládání závor na přejezdu tak, aby činnost nebyla omezena délkou vlakové soupravy?