Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 10 elektrotechnika, elektronika a telekomunikace Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 10 elektrotechnika, elektronika a telekomunikace

#24121
tomas
Správce

Podařilo se sestrojit senzor CO2, který bezdrátově odesílá data prostřednictvím sítě LoRa. Je pozitivní, že jste se v průběhu řešení zamyslel nad použitým senzorem a ve Vaší videoprezentaci uvádíte použití senzoru na principu infračervené absorpce, který je pro tuto aplikaci vhodnější, než vyhřívaný senzor. Vzhledem k tomu, že řešíte úlohu měření koncentrace CO2 ve venkovních prostorách, kde je koncentrace dle informací na internetu 250-400 ppm, bych provedl rešerši, zda není na trhu k dispozici vhodnější senzor. Výrazného snížení spotřeby lze mimo jiné dosáhnout uvedením mikrokontroleru do stavu spánku, kdy k jeho probuzení dojde pouze při měření a odeslání dat. Obdobně lze do režimu spánku uvést i většinu senzorů a modulů. Pokud ne, je možné jim dedikovat vlastní napájení a odpojit ho, pokud neprobíhá měření.

1) Je původní, v práci uvedený senzor citlivý pouze na CO2?
2) Jaké bylo rozlišení měření koncentrace CO2 u původního vyhříveného senzoru?
3) Jak byste mohl u původního v práci uvedeného senzoru výrazně snížit spotřebu přidáním jednoho tranzistoru?
4) Píšete, že v případě změny mezní hodnoty CO2 by bylo potřeba ručně obejít a přednastavit všechna čidla, nešlo by to udělat dálkově přes LoRa?
5) Bylo by možné realizovat čekání po dobu 2 min v režimu spánku a jaké by to mělo výhody?