Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 07 zemědělství, potravinářství, … Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 07 zemědělství, potravinářství, …

#24100
Vlastimil Mikšík
Host

8. Sledování vlivu rozdílné krmné dávky na růstové charakteristiky králíků v drobném chovu
Josef Antes

OTÁZKY POROTY:
Dotaz 1: Jaké faktory mohou nejčastěji ovlivnit trávení králíků a mohly ovlivnit Váš výživový experiment?
Dotaz 2: Čím si vysvětlujete, že došlo u obou skupin v 2.polovině experimentu k vyrovnání hmotnosti?
Dotaz 3: Lze předpokládat, že obdobného výsledku by bylo dosaženo i např. u kombinovaných plemen? Nebo je tento vliv rozdílné krmné dávky pozorovatelný jen u masných plemen králíků a proč?