Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 04 biologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 04 biologie

#24074
Jaroslav Koleček
Host

1. Na str. 13 zmiňujete průhlednost některých druhů krevet. Proč je tato adaptace mnohem častější u vodních, než u suchozemských organismů?
2. Zkuste prosím popsat mechanismus, jakým krevety přizpůsobují své zbarvení aktuálnímu prostředí.
3. Různé zdroje uvádí cca 120-150 druhů rodu Periclimenes, ve stromu prezentovaném na obr. 12 je ovšem druhů výrazně méně. Můžete prosím vysvětlit, proč?