Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 06 zdravotnictví Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 06 zdravotnictví

#24072
Miroslava Fatková
Host

Práce č. 16
Jméno a příjmení autora: Nikola Hrazdirová
Název práce: Vliv masážních technik na odstranění myofasciálních trigger pointů
Otázky:
1. Bylo před vlastním ošetřením provedeno u pacientů vyšetření dolního úseku páteře, případně dalších částí těla?
2. Jak bylo u klientů řešeno vyloučení řetězení problému? Např. pacient přichází s problémem v oblasti krční páteře, ale primární problém je např. ke křížové oblasti.