Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 05 geologie, geografie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 05 geologie, geografie

#24061
Petr Rajlich
Host

Práce č. 8 Jiří Bruthans Foraminifery a jiné mikroorganismy z lochkovu a pragu českého devonu Barrandienu Gymnázium Přírodní škola, o.p.s. https://www.youtube.com/watch?v=fyrbRjqbwek
Mohl byste nám vysvětlit, co jsou mikrofosílie ?

Mohl byste nám vysvětlit, jaký je rozdíl mezi bentickými a planktonními foraminiferami?

Mohl byste nám říci, zda-li budete ve Vašem výzkumu pokračovat a zda-li hodláte Vaše výsledky nějak publikovat?

Vysvětlil byste nám, co jsou mikrovrtby a čím se odlišují od makrovrteb a mohl byste uvést nějaké příklady?

Mohl byste stručně nastínit plány Vašeho budoucího výzkumu spodnodevonských foraminifer?

Poznámky poroty:
Doporučujeme sjednotit označení původu vzorků