Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 10 elektrotechnika, elektronika a telekomunikace Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 10 elektrotechnika, elektronika a telekomunikace

#24060
tomas
Správce

Téma práce není v rámci SOČ příliš originální, zavlažovací systémy se v poslední době objevují celkem běžně, zřejmě je to dáno problémy se suchem. Každopádně se jedná o užitečné zařízení a chválím autora, že se pustil do vlastního návrhu oproti nákupu hotového řešení. Po technické stránce je řešení spíše triviální, jedná se o spojení několika běžně dostupných a vcelku známých modulů. Pozitivně lze hodnotit výrobu vlastního plošného spoje. Popis použitých komponent je příliš stručný, v některých případech ani není uvedeno, o jaký typ se jedná. Celkově rozsah práce příliš neodpovídá standardu SOČ. Formálně práce obsahuje řadu pochybení, za to nejzávažnější považuji vložení zdrojových kódů formou obrázku, přičemž obrázek 12 není ani příliš čitelný. Obecně doporučuji použití vývojových diagramů místo výpisů kódu. Přes všechny výtky vyzývám autora, aby v projektu pokračoval a dále jej rozšiřoval a zdokonaloval.