Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 06 zdravotnictví Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 06 zdravotnictví

#24058
Miroslava Fatková
Host

Práce č. 12
Jméno a příjmení autora: Natálie Dastychová
Název práce: Genetická predispozice pro atopickou dermatitidu dospělých v genu pro „multidrug receptor 1“
Otázka:
1. Jak jste zjistila, že problematikou, kterou řešíte ve své práci, se doposud žádné odborné pracoviště nezabývalo?