Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 10 elektrotechnika, elektronika a telekomunikace Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 10 elektrotechnika, elektronika a telekomunikace

#24050
tomas
Správce

Z práce mám rozporuplné pocity, protože očividně má významný praktický přínos, výsledné zařízení je plně funkční a je zřejmé, že autoři museli vynaložit nemalé úsilí k realizaci. Na druhou stranu, úroveň předložené práce v kontextu SOČ je celkem tristní. Jedná se spíše o manuál k výrobní lince, o čemž svědčí mj. přehnaná pozornost věnovaná bezpečnostním poučením. Nedrží se obvyklé struktury, nezahrnuje analýzu problému, návrh řešení, průběh vývoje linky, atp., případně jsou tyto části velmi stručné. Z toho důvodu je práce velmi obtížně hodnotitelná. Po formální stránce je technická zpráva relativně dobrá, i když sazba nevypadá příliš hezky, tabulky nemají popisky a lze nalézt řadu typografických chyb. Práce by si nepochybně zasloužila lepší hodnocení v případě, že by byla textová část zpracována jinak.