Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 13 ekonomika a řízení Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 13 ekonomika a řízení

#24044
Zora Vazačová
Host

Kateřina Trávníčková
Tereza Formánková
Adéla Janoštíková
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště
Efektivní marketingová strategie vybraných škol
https://www.youtube.com/watch?v=t3Xbu9KRH1k&list=WL&index=20&t=3s

1) Jaké jsou marketingové cíle obou škol? Nebylo by vhodnější – pokud je zájmem školy zvýšit zájem o studium – dotazovat spíše uchazeče, než současné studenty?
2) Ve SWOT analýze ZŠ uvádíte mezi hrozbami školy odchod kvalitních pedagogů. Proč hrozí odchod učitelů?
3) Ve SWOT analýze SŠ uvádíte mezi příležitostmi školy navázání spolupráce s obchodními školami ze zahraničí. Jak byste využila skutečnost, že se žáci SŠ účastní např. projektu Erasmus+?
4) Využívá škola maturitní ples k marketingu? Jak je ples financován?
5) V čem spočívá hrozba GDPR?
6) Co v době současných opatření, kdy se upouští od osobního kontaktu, může udělat škola více pro zlepšení svého postavení?
7) Proč jsou otazníky pro obě školy odlišné?
8) Jak se měří efektivita marketingu?