Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 13 ekonomika a řízení Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 13 ekonomika a řízení

#24031
Zora Vazačová
Host

Oldřich Kučera
Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308
Studentská šedá ekonomika na SŠ
https://www.youtube.com/watch?v=2VsJpLr2D1Y&t=1s

1) Byl jste vy sám někdy přímý účastník studentské šedé ekonomiky? Jakou peněžní částku jste ochoten poskytnout/přijmout za takovou výpomoc?
2) Uvádíte, že jste se zaměřil na žáky středních škol. Ve kterém typu středoškolského vzdělávání (gymnázia, SŠ, SOU) se šedá ekonomika vyskytuje nejvíce?
3) Jak označíte opisování bezúplatné. Řekněme v posledních měsících v době osobní nepřítomnosti žáků ve školách nadstandardně rozšířené.
4) Domníváte se, že šedá ekonomika je více rozšířená na úrovni středních nebo vysokých škol? Připojte stručnou argumentaci.
5) Skutečně si myslíte, že odevzdáním cizí práce není porušen žádný zákon či předpis?
6) Zkuste odhadnout, jak by se změnila ochota studentů aktivně se zapojit (na straně) nabídky do šedé ekonomiky (byť ve vaší práci problematiku šedé ekonomiky zužujete jen na neetické jednání, problematika je daleko širší), kdyby hodnocení na školách nebylo absolutní (tj. každý, kdo dosáhne nějakého počtu bodů má jedničku atd.) ale relativní (tj. prvních 20 % nejlepších výsledků má vždy jedničku, dalších 20 % dvojku atd).
7) Píšete o široké základně respondentů, ale zpracoval jste pouze 100 prvních odpovědí. Proč?