Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 13 ekonomika a řízení Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 13 ekonomika a řízení

#24029
Zora Vazačová
Host

Tereza Keltyčková
Gymnázium a SOŠ Rokycany
Podnikatelský plán pro podnik AvoLife – zdravá výživa
https://www.youtube.com/watch?v=VRJpkS74A_w&feature=youtu.be

1) Předpokládáme, že budete podnikat jako OSVČ. Povedete účetnictví nebo daňovou evidenci?
2) Jakou máte představu o finanční částce čerpané pro osobní potřebu?
3) Jaké minimální částky sociálního a zdravotního pojištění jsou stanoveny pro rok 2020?
4) Jaké jsou vaše výdaje na úpravu interiéru?
5) Zhodnoťte svůj záměr pohledem nákladů obětované příležitosti. Nebylo by vhodnější (za dané peníze, 10 hodin denně) jít raději do supermarketu na brigádu?
6) Provedla jste marketingový průzkum? Je o výrobky z Avokáda zájem?
7) Jak ošetříte, aby – v případě, že se ukáže, že je o vaše produkty zájem – konkurenční podnik prostě jen nezařadil vámi nabízené produkty do svého sortimentu (a díky úsporám z rozsahu nasadil nižší ceny než vy).
8) Co analýza online konkurence? Uvažuje o vstupu na online trh?