Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 01 matematika a statistika Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 01 matematika a statistika

#24018
Karel Hron
Host

Práce č. 10
Matematické grafy
Marek Kozumplik
https://youtu.be/g2bAl70aSbc

Otázky poroty:
1) Jakým způsobem se analyzuje řetězec, kterým se zadává funkce? Bude přípustné např: cossinx^2 ?
2) Neuvažoval jste i o problematice např. funkcí dvou proměnných a vizualizaci jejich grafů?
3) Dal by se program nějak jednoduše rozšířit, aby byl k daným funkcím schopný vytvořit i funkce inverzní?
4) Bylo provedeno testování i na příkladech funkcí, které mohou při vykreslování grafů způsobovat problémy (např. s vyšším počtem bodů nespojitost)? S jakými výsledky?