Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 06 zdravotnictví Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 06 zdravotnictví

#24005
Miroslava Fatková
Host

Jméno a příjmení autora: Jana Nguyenová
Název práce: Mechanismy umožňující nádorovým buňkám přežít extrémní metabolický stres
Otázky:
1. Vysvětlete pojem difrakční světlo, viz str. 34.
2. Výsledné preparáty jste zhotovili za využití montovacího média VectaShield (VectorLaboratories). Lze použít alternativně i jiné montovací médium?
3. Uvádíte, že jste buňky oplachovala PBS. Uveďte složení tohoto roztoku, dále postup jeho přípravy a doporučení k jeho uchovávání.