Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 01 matematika a statistika Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 01 matematika a statistika

#24004
Karel Hron
Host

Práce č. 6
Globální optimalizace pomocí genetických algoritmů
Patrik Kula
https://www.youtube.com/watch?v=sA7BNkkpZF4

Otázky poroty:
1) Opravte „zavedení“ globálního maxima a minima (viz úvod kapitoly 2), aby bylo toto zavedení matematicky rigorózní.
2) V závěru je uvedeno, že autor nestihl otestovat algoritmy na neuronových sítích. Ale že se touto problematikou bude zabývat v nejbližších týdnech. S jakým výsledkem tyto testy dopadly?
3) Ve stacionárním bodě nemusí být extrém (vysvětlete). Jakou křivku použila královna Dido?
4) Lze doporučit, která strategie metody výběru se hodí pro určitý typ dat?