Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 01 matematika a statistika Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 01 matematika a statistika

#23997
Karel Hron
Host

Práce č. 4
Řešení problémů kinematiky rovinných a prostorových mechanismů s vizualizací
Vojtěch Špilar
https://www.youtube.com/watch?v=xiPFgt4_dP0&feature=youtu.be

Otázky poroty:
1) Jak vypadá analogie rovinných transformančních vztahů (5.1) v prostoru?
2) Vysvětlete smysl matice (5.6).
3) Kapitola 7.1: Co předpokládá existence speciálního vztahu pro pseudoinverzi (7.4)? Je toto v robotice vždy splněno? Konečně, má uvedená pseudoinverze i nějaký konkrétní název?
4) Obrázek 28: Dokážete prosím průběh funkcí na obrázku nějak interpretovat? Proč mají zrovna takovýto tvar?
5) Opište zkušenosti s numerickými výpočty. Může nastat situace, že metoda oprav nekonverguje? Co by tato skutečnost znamenal pro reálný mechanický systém?