Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 03 chemie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 03 chemie

#23994
Filip Bureš
Host

Strnad Vojtěch – Syntéza laserové molekuly anti-B18H22 a jejího Br-derivátu.

Videoprezentace: https://youtu.be/1IgvZQ6T5ns
Otázky poroty:
1. Co zapříčiňuje nízký molární absorpční koeficient B18H22 v porovnání s organickými p-systémy?
2. Proč byla prováděna výměna Et3NH+ iontu za sodný a následně za Me4N+? Proč nebyla provedena přímá výměna Et3NH+ za Me4N+?
3. Proč byly všechny reakce prováděny pod atmosférou argonu?
4. Je sublimace jedinou možností separace/čištění boranových derivátů? Uvažoval jste, případně vyzkoušel, nějaké jiné metody?
5. Zmínil jste vysokou fotostabilitu anti-B18H22. Jak je na tom obecně se stabilitou vůči chemickým látkám? Je vysoce reaktivní? Samozápalný?
6. Kde nacházejí komerční uplatnění laserová barviva a jaká bude konkurenční výhoda laserového barviva založeného na boranech?
7. Na str. 15 je označen anti-B18H22 jako closo boran. Nevyhovuje to ale standardní stechiometrii closo boranů, jak to tedy je?