Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 03 chemie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 03 chemie

#23979
Filip Bureš
Host

Laščáková Anežka – Taurin v energetických nápojích

Videoprezentace: https://youtu.be/Fkhaz2JF1q4

Otázky poroty:
1. Jaký vliv má taurin na kofein při jeho potenciaci?
2. Uvádíte, že jste porovnávala „naměřené hodnoty s hodnotami uvedenými na obalech“, přičemž z Tabulky 2 lze usuzovat, že rozdíl je v některých případech i více než 1/5. Od jakých odchylek byste indikovala porušení legislativy?
3. Jaká byla opakovatelnost stanovení taurinu?
4. Sledují se hladiny taurinu v tělních tekutinách pro účely diagnostiky nemocí?
5. Jak je myšlena hodnota BMI fruktózy?
6. V cílech práce stavíte hypotézu, zda nejsou energetické nápoje jen „marketingová strategie“. Jaký je obvyklý rozdíl mezi výrobní a prodejní cenou těchto produktů?
7. Podle kapitoly 3.3 jsou účinky mixu alkoholických nápojů a nápojů s taurinem škodlivé spíše chronicky (pominu-li nebezpečí efektu nabuzení, ve kterém člověk uškodí sobě nebo svému okolí díky fyzickému nezvládnutí situace a způsobí tak zranění). Mix alkohol-taurin tedy opravdu nezpůsobuje žádný akutní zdravotní problém (kromě snadnějšího předávkování alkoholem), ani u žádné specifické skupiny lidí (např. kardiaci, astmatici)?