Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 03 chemie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 03 chemie

#23966
Filip Bureš
Host

Fárníková Karolína – Modelování přenosu protonu ve vesmíru: Rozmanitá chemie methanolu a kyseliny mravenčí.

Videoprezentace: https://youtu.be/u6ctCZCkPbs

Otázky poroty:
1. Neutrální oligomery methanolu byly cyklické, protonované oligomery (trimery) byly lineární s nabitou prostřední molekulou „kvůli rozložení náboje“ (viz str. 27 a videoprezentace). Jaké rozložení náboje máte na mysli? Proč by to mělo být stabilnější, než struktura s protonovanou „krajní“ molekulou?
2. Při zkoumání preference štěpení vazby C-H, resp. O-H byly použity parciálně deuterované látky. Nemohou se však za uvažovaných podmínek lišit vazby C-D a C-H z hlediska svého štěpení?
3. Na str. 10 uvádíte, že v mezihvězdném prostoru/mračnech lze nalézt např. radikál typu C8H•. Jakou má tento strukturu?
4. CH3+ je nestabilní částice, je vůbec reálné, aby i za podmínek panujících ve vesmíru vznikala?
5. Proč je radikál-kationt nejlepším donorem protonu?
6. Mohou kyselina mravenčí a methanol tvořit i radikál-anionty?
7. Prachové částice obsahují i led. Může být i molekula vody energeticky výhodným (a rozumně dosažitelným) zdrojem protonu v porovnání se studovanými organickými molekulami?