Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 05 geologie, geografie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 05 geologie, geografie

#23949
Petr Rajlich
Host

Práce č. 4
Hana Koryčánková
Vyhledávání přirozených vývěrů minerální vody v okolí lázní Teplice nad Bečvou
Střední škola zemědělská a zahradnická Olomouc https://www.youtube.com/watch?v=IijZMtRxOHc

Otázky poroty:
Budete hledat na potoku Krakovec místo přítoku minerálky?
Podle grafů porovnávání měření poblíže vtoku potoka do Bečvy s konduktivitou na jiných místech to vypadá, že tento zdroj má s porovnávanými místy stejné hydrologické podmínky.
Změříte vodu ve studánce poblíže Krkavce v Mariánském údolí? Porovnáte situaci potoka Krkavec s geologickou mapou?
Jak oddělí te vli ředění dešťovou vodou od poklesu přirozených vývěrů při vysokých stavech průtoků?
Lze podle konduktivity odhadnout celkové množství rozpuštěných látek?
Mají výsledky príce využití pro místní lázně?
Mohla byste vysvětlit barevnou škálu na mapě obr. 25?