Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika

#23942
Lenka Krejčová
Host

Valeš Jáchym – Korelace míry zdrženlivosti a vybraných volních vlastností u dětí předškolního věku provedenou modifikovaným Maschmallow testem

Gymnázium Praha 5, Na Zatlance

https://youtu.be/BU_HGlifT7c

OTÁZKY POROTY:
1) Která část práce byla pro Vás nejnáročnější a proč?
2) Považujete závěry své práce za vypovídající, za validní?
3) Jaký máte názor na zjištění, že děti z rodin, kde se jim více věnují, jsou trpělivější a mají lepší vnitřní motivaci?
4) Je slovo „provedenou“ v názvu Vaší práce správně použito (vztahuje se ke slovu „korelace“)?
5) V závěru své práce uvádíte, že alternativní cestou pro zkoumání vůle je (podle Husserla) zkoumat vůli ve své „vůlovatosti“. Jak tomu rozumíte?