Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika

#23925
Lenka Krejčová
Host

Kadlčková Klára – Využití aplikované behaviorální analýzy při terapii dětí s autismem

Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace

https://youtu.be/HPVQiobesGE

OTÁZKY POROTY:
1) Jaký vliv má podle Vás míra mentálního postižení na spolupráci dítěte s terapeutem a následně na celkový výsledek terapie?
2) Jak jste byla přijata oběma chlapci při práci s nimi?
3) Jakým směrem byste se chtěla studijně či profesně ubírat?
4) Ve své práci uvádíte rozsáhlý soupis literatury. To jste skutečně všechno četla?
5) Kde jste se seznámila s přístupem ABA? Proč jste si téma zvolila?