Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika

#23918
Lenka Krejčová
Host

Davidová Andrea – Předmatematické myšlení dětí v předškolním věku

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace

https://youtu.be/95xdvzrS6xU

OTÁZKY POROTY:
1) Kolik dětí bylo sledováno v jednotlivých skupinách?
2) V cílech práce je uvedeno, že budou vytvořeny pracovní listy, ale v přílohách práce jsou pracovní listy od různých autorů. Vytvořila jste nějaké pracovní listy i Vy sama?
3) Co zjištěné výsledky naznačují o školní připravenosti dětí?
4) Pozorovala jste během praktické činnosti s dětmi nějaké rozdíly mezi chlapci a děvčaty?
5) Když je uvedeno „zvládá s dopomocí“, jaké formy podpory byly poskytovány? Bylo to nějak sys-tematizované, evidovala jste si data, aby bylo možné výstupy dětí mezi sebou srovnávat?