Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 05 geologie, geografie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 05 geologie, geografie

#23917
Petr Rajlich
Host

Práce č. 1
Lukáš Mikša
Radioaktivita horninového podloží města Brna
Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace
https://youtu.be/uXKrd1PqZw4
Na webu po zadání klíčových slov Radioaktivita hornin Brno nebo radon Brno jsou dostupné nejméně 4 práce zabývající se tímto problémem. Jaký jste měl důvod tyto práce nezmínit a necitovat, tj. nezařadit kapitolu shrnující dosavadní poznatky?
Kto vyberal lokality na výzkum, vy alebo školitel, robil ste si analýzy sám?
Proč jste používal jenom mediány?
Vysvětlil byste nám proč jsou terénní hodnoty U (238) vyšší?
Za jakých okolností je radon (222) nejvíce přítomen při měření a naopak, kdy jeho hodnoty jsou nejnižší?
Hodláte ve svém výzkumu pokračovat?
Mohly by být výsledky Vaší práce nějakým způsobem využity obyvateli Brna v praxi?