Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 12 tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 12 tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

#23901
Matyáš Novotný
Host

1)V současné době se diskutuje o určité redukci vzdělávacího obsahu RVP pro základní i střední školy. Frontální výuka se stává minulostí, do popředí se dostávají moderní metody a formy pedagogické práce. Které pedagogické prostředky dle vašeho názoru nejefektivněji přispívají k naplňování cílů přírodovědného vzdělávání?
2)Pokud již vaše práce prošla ověřením ve výuce gymnazijních studentů, s jakou odezvou se setkala, s jak byla hodnocena pedagogy?