Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 16 historie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 16 historie

#23898
Jiří Mihola
Host

Daniel Kadlec

Dobrý den, gratuluji Vám k účasti v celostátním kole SOČ. Oceňuji výběr tématu, které je zaměřeno, v podstatě jako jediné z toho ročníku SOČ, na barokní období a je kvalitně zpracováno. Přes správné úzké časové i tematické vymezení práce bych se chtěl zeptat, zda znáte ještě další zásadní monografie a syntézy, které se zabývají problematikou obrazu a kultu, mariánskou úctou na Moravě v době baroka a zázračnými uzdraveními? Precizně se zabýváte vyšetřováním zázraků. Narazil jste při tomto výzkumu na materiál, který by zachytil další pokračování příběhu zázračně uzdraveného (brzké úmrtí – do určité míry zpochybňující zázračné uzdravení, činnost zázračně uzdraveného jako výraz poděkování aj.?) Využil jste srovnání, případně narazil na odlišnosti uznání poutního místa ve sledovaném čase a regionu? Případ z tršického protokolu, který uvádíte jako příklad falešného zázraku nebo podvodu byl ojedinělý nebo jste narazil i na další „problematické zázraky“? Práce je velmi zajímavá a po jejím pročtení je zřejmé, že je výsledkem rozsáhlé heuristiky, systematické badatelské práce a velmi dobré orientace v tématu. V technické oblasti doporučuji zařazovat staré tisky, včetně nově přeložených (Balbínova Diva Tursanensis) mezi tištěné prameny. Přeji radost a úspěchy v dalším bádání nejen na poli církevních dějin.