Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 12 tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 12 tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

#23897
Marek Mojžíš
Host

1)Každý student má právo odmítnout provést pitvu (pokus) a nesmí mu za to být snížena známka. Učitel nemůže nutit žáka provést pokus či pitvu proti jeho vůli (Listina základních práv a svobod). Jsou podle vašeho názoru alternativní metody plnohodnotnou náhradou pitevních praktik?
2)Jaká úskalí s sebou nesou pitevní praktika obratlovců ve školní praxi? Jak pohlíží česká či evropská legislativa na experimenty na obratlovcích, k nimž patří i pitvy?
3)V textu práce uvádíte, že jste zpracoval metodiku pro učitele, v textu práce chybí. Jaký metodický přístup k výuce srovnávací anatomie ryb preferujete?
4)Ve školních odborných knihovnách či na internetu jsou běžně dostupné publikace s návody na pitevní praktika (mj.) i ryb. Běžným objektem bývá kapr, pstruh či jiný druh běžně prodávané ryby. V čem spatřujete inovativní přístup své práce?