Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 16 historie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 16 historie

#23895
Jiří Mihola
Host

Veronika Košťálová

Dobrý den, oceňuji Vámi zvolené téma a gratuluji k postupu do celostátního kola SOČ. Vaše soutěžní práce je velice zajímavá, téma aktuální, pramenné zdroje a literatura jsou však poměrně skromné. Napříč kapitolami je citována práce Alberta Tronchina Spravedlivý riskuje. Můžete stručně naznačit oblasti, v níž jde Vaše práce zásadněji nad rámec této citované knihy? Nepublikoval A. Tronchin ještě další dílčí práce ke Karlu Weirichovi?Jak vyplývá z rozhovoru v příloze, svoji práci publikoval r. 2007 nejdříve italsky. Proč ji neuvádíte? (dobré by bylo rovněž uvést, zda pozdější vydání v českém jazyce je překlad nebo doplněné, přepracované vydání atd.) Ve své práci zmiňujete Svatováclavský fond, ale také postoje Vatikánu vůči Židům, což je dnes také téma. V citacích však většinou odkazujete na Tronchinovu práci. Nepokusila jste se dostat k příslušným pramenům, znáte nějakou novější literaturu, která by mohla být použita pro komparaci a konfrontaci k tezím přebraným z Tronchinovy monografie. Nepokusila jste se získat poklady (korespondenci) ohledně zapsání Karla Weiricha do seznamu Spravedlivých mezi národy? Hodláte se do této snahy aktivně zapojit?Případně přijít s iniciativou návrhu pojmenování ulice, náměstí aj. po tomto hrdinovi? Přeji vytrvalost v další práci a radost z poznávání.