Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 16 historie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 16 historie

#23892
Miroslav Jireček
Host

Lucie Smolková

Dobrý den, rád jsem si Vaši práci přečetl. Předně musím říci, že nemám nic proti férovému využívání alternativních metod v rámci vědeckého bádání. Také téma mi přijde zajímavé. Nejsem si ale jist, zda jde na tomto příběhu vystavět teorii o opakování dějin. Není tato floskule až příliš jednoduchá? Nepochybuji přitom o možnosti (nutnosti) hledání poučení v dějinách. Není to ale tak, že jste si stanovila hypotézu, kterou chcete potvrdit, a proto volně skládáte fakta (někdy pravdivá, jindy nepřesná či neúplná) volně za sebe tak, abyste dokázala svoji pravdu? Nepoužíváte stále nepodložená zobecnění (např. „Ať si vezmeme jakéhokoli vládce, tak milenek bylo okolo něj několik.“)? A nebylo by možné úplně stejně vyskládat vybrané a místy upravené informace k potvrzení jakékoli hypotézy? Příkladů by se ve Vaší práci našlo spousty (poslal Stalin opravdu syna na smrt nebo ho pouze odmítl vyměnit za generála Pauluse?). Nelze tedy Vaši práci označit spíše za bulvární? Patrné je přitom, že máte slušný přehled, Vaše práce se pohybuje na pomezí mnoha oborů. Co ale přinesla nového? Jsme-li schopni popsat algoritmus opakování, vžívat se do situací, zachycovat informace z vesmíru apod., jsme schopni předvídat, co nás čeká do budoucna? Na Vaše ,,Audiatur et altera pars’’ volám nejprve je třeba jít „Ad fontes“! Přeji Vám mnoho zdaru v další práci!