Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 09 strojírenství, hutnictví a doprava Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 09 strojírenství, hutnictví a doprava

#23833
Martin Novák
Host

Vážené studentky, vážení studenti,
jménem hodnotící komise Vás vítám v diskuzním fóru, kde Vám budeme pokládat otázky. Otázky zveřejníme v sobotu 13.6.2020 v 9:00 a budete mít 1 hodinu na odpovědi. V 10:00 si komise prohlédne a ohodnotí Vaše reakce.

Dále budou Vaše práce hodnoceny podle těchto kritérií:
Videoprezentace, kvalita projevu, vystupování
Obhajoba na fóru SOČ, včetně správnosti a věcnosti odpovědí
Odborná úroveň, včetně výběru tématu, náročnosti metodiky práce, vlastního přínosu
Písemná část, včetně úpravy, stylu, gramatiky

Předseda komise