Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 01 matematika a statistika Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 01 matematika a statistika

#23812
Karel Hron
Host

Práce č. 3

Modelování biochemické aktivity sloučenin s využitím strojového učení s učitelem
Martin Biroščák
https://youtu.be/wwHeETIodFg

Otázky poroty:

1)Formulujte úlohu konvexního kvadratického programování, kterou řešíte.

2)Vysvětlete použití Lagrangiánu, KKT-podmínek a duální úlohy při výpočtu řešení.

3) Jaký je obecný princip učení s učitelem (SVM je totiž jen jednou z metod strojového učení, která učení s učitelem využívá)?

4) Vysvětlete podrobněji výhody využití „nested k-fold validace“ v uváděných experimentech (viz str. 93). Co si představit pod pojmy „biologický target“ a „ligand“? Jaký je rozdíl v obou zmiňovaných přístupech? O co opíráte volbu „k=4“ u cross validace (str. 96; mimochodem v češtině spíše „křížové validace“)?

5) V čem spočívá Váš osobní přínos při řešení dané problematiky?