Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 08 ochrana a tvorba životního prostředí Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 08 ochrana a tvorba životního prostředí

#23782
Lada Švecová
Host

1, Pravděpodobně by byly výsledky horší než v laboratoři a pivovaru, ale lepší než v teráriu. Usuzuji tak proto, že v laboratoři i v pivovaru se na čistotu prostředí více dbá, naopak v teráriu je naopak větší množství zdrojů kontaminace.
2, Chtěla jsem zmonitorovat místnosti, které se nějakým způsobem odlišují od běžných prostor. Nehledě na to, že korigovat podmínky v často užívaných místech by bylo obtížnější, volila jsem především tak, abych získala výsledky, které nejsou tak snadno dostupné a známé. Chtěla jsem zjistit, jaký vliv má funce místnosti na její vzdušnou mikroflóru.
3. Je možné použít nejrůznější biochemické testy, při kterých se zkoumá např. jaké cukry mikroorganismus zkvašuje, jaké tvoří enzymy (např. kataláza)apod.. Dále můžeme použít diagnostické živné půdy, na kterých mikroorganismy tvoří typické kolonie. U plísní lze provést toxicko-biologickou analýzu. Existují také různé rychlotesty. Možností je více a pro každý typ mikroorganismu je vhodný jiný postup.