Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 08 ochrana a tvorba životního prostředí Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 08 ochrana a tvorba životního prostředí

#23770
Ondřej Florián
Host

1) V současné době můžeme pouze hádat. Myslíme si, že by to mohlo být zapříčiněno teflonovým míchadlem či teflonovými mezerníky, poněvadž kontaminace je zanesena ve všech vzorkovačích včetně slepých vzorků. Při laboratorním zpracování jsme jinak pracovali pečlivě, abychom takové případné plošné kontaminaci zabránili. Při práci v terénu jsme vzorky přepravovali odděleně, proto by se kontaminace zde projevila nejspíše pouze u skupiny vzorkovačů z některé lokality. Vše je však pouze spekulace.
2) Nedovedeme určit konkrétní průmyslové objekty, ale určitě se kontaminace POPs řeky Moravy a mimo jiné i perfluorovanými látkami týká průmyslových center, jako jsou poblíž Kroměříže a nebo v okolí Otrokovic a Zlína, kde se nachází velké množství firem podnikajících například v elektrotechnickém, plastikářském a gumárenském průmyslu. Dála by znečištění mohlo pocházet z Olomouckého kraje, kde je také rozvinutý průmysl (například textilní a oděvní).
3) Dnes pro nás není tak jednoduché snížit koncentraci těchto látek vzhledem k jejich perzistenci a našim současným vědomostem o jejich odstranění ze životního prostředí. Proto se zde nabízí nepříme kroky, jako je podpora výzkumu v této oblasti. Dále je důležité, aby existovala omezení pro tyto látky a také je důležité hledat nové alternativy, které by se daly plně využít v průmyslu jako náhrada za tyto látky (alternativa by samozřezmě neměla mít takový dopad na životní prostředí). Aby byla dodržována platná omezení danná zákonem, musí být také na dobré úrovni technologie pro monitorování stavu povodí, například použitím vhodné metody s vhodnou mezí stanovitelnosti pro danou látku.