Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 08 ochrana a tvorba životního prostředí Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 08 ochrana a tvorba životního prostředí

#23760
Martin Švejnoha
Host

1) Do jaké míry ovlivňují abiotické faktory prostředí aktivitu nočních motýlů?
2) Jaká manažmentová opatření byste doporučil provádět na dotčených lokalitách pro podporu lepidopterofauny?
3) Šípověnka vachtová (Acronicta menyanthidis) se objevuje v obrazové příloze. Z jakého důvodu, když jste ji neuvedl v seznamu nalezených druhů?