Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 08 ochrana a tvorba životního prostředí Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 08 ochrana a tvorba životního prostředí

#23756
Šárka Odstrčilová
Host

1) Proč orel mořský nehnízdí na Jižní Moravě?
2) Můžete srovnat ekosystémy v nichž byl sledovaný orel mořský zastižen?
3) V práci hodnotíte rozšíření orla mořského do roku 2005. Víte o aktuálnějších informacích o stavu populací tohoto druhu v Česku a jakou mají tendenci – vzrůstající nebo snižující?