Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 08 ochrana a tvorba životního prostředí Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 08 ochrana a tvorba životního prostředí

#23753
Natálie Hájková
Host

1) Znáte nějakou normu na čistírenský kal k jeho využití?
2) Z vyhodnocení Vašich výsledků vyplývá, že v různých ČOV se vyskytují téměř identické organismy, ale v různém množství. Jak jste organismy kvantifikovala (na jakém základě jste stanovila jejich pořadí v řádcích tabulky str. 25)?
3) Považujete Vaši práci za konečnou, nebo v ní budete pokračovat z hlediska využití výsledků?